CUM

Centrum usług motoryzacyjnych
dla osób niepełnosprawnych

instytutu transportu samochodowego
Kontakt

Telefony stacjonarne

22 43-85-335
22 43-85-460
22 43-85-327 CWoD


Telefony komórkowe

660 457 706


Adresy e-mail

cum@its.waw.pl
beata.stasiak@its.waw.pl
piotr.malawko@its.waw.pl (najem)
anna.gorska@its.waw.pl CWoD

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


SZKOLENIA CWoD

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH

w ramach projektu Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach (CWoD)


Instytut Transportu Samochodowego serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach: osoby o szczególnych potrzebach w przemieszczaniu się, korzystające ze środków transportu indywidualnego, osoby zainteresowane problematyką projektowania uniwersalnego, studentów, wolontariuszy, konstruktorów, przedsiębiorców i producentów wyposażenia pojazdów, przedstawicieli samorządów, organizacji społecznych zajmujących się problematyką osób o szczególnych potrzebach.

Tematy szkoleń:

Szkolenie (warsztat) dla studentów i woluntariuszy dotyczące obsługi osób o szczególnych potrzebach w przemieszczaniu się [czas trwania: 12 godzin – 6 w formie samokształcenia i 6 stacjonarnie (1 dzień)]
1 termin - 19.07.2023
2 termin - 20.07.2023
Konsultowanie kierowców o szczególnych potrzebach [czas trwania: 18 godzin – 3 dni stacjonarne lub on-line]
1 termin - 11-13.09.2023
2 termin - 18-20.09.2023
Wspieranie osób o szczególnych potrzebach (OSP) w przemieszczaniu się [czas trwania: 15 godzin – 2 dni stacjonarne lub on-line]
1 termin - 23-24.08.2023
2 termin - 28-29.08.2023

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie i zaakceptowanie Regulaminu oraz wypełnienie i złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych w Punkcie informacyjno-konsultacyjnym CWoD ITS lub pocztą (tradycyjną lub elektroniczną):

- Formularz zgłoszeniowy i Deklaracji uczestnictwa w projekcie (zał. nr 1 do Regulaminu),
- Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla NCBiR (zał. nr 2 do Regulaminu),
- na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (zał. nr 3 do Regulaminu),
- Klauzula informacyjna stosowana przez Instytut Transportu Samochodowego (zał. nr 4 do Regulaminu),
- Formularz danych osobowych (zał. nr 5 do Regulaminu).

Dokładne terminy poszczególnych szkoleń zostaną podane po rejestracji uczestników. Realizacja szkoleń planowana jest na lipiec, sierpień br. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymają zaświadczenia.

Projekt Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o specjalnych potrzebach realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER 2014-2020), (nr POWR.03.05.00-00-CW07/20).

Zgłoszenia należy kierować na adres z dopiskiem „szkolenia CWoD”:

Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa
Punkt informacyjno-konsultacyjny CWoD
Anna Górska – konsultantka CWoD
22 43 85 327, anna.gorska@its.waw.pl
Regulamin
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
 

 

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
close