CUM

Centrum usług motoryzacyjnych
dla osób niepełnosprawnych

instytutu transportu samochodowego
Kontakt

Telefony stacjonarne

22 43 85 335
22 43 85 460


Telefony komórkowe

660 457 706


Adres e-mail

cum@its.waw.pl

piotr.malawko@its.waw.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Badania lekarskie

Współpracujemy z lekarzem orzecznikiem w zakresie badań kandydatów na kierowców i kierowców. Lekarz, po przeprowadzeniu badania, wyda orzeczenie lekarskie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. W wyjątkowych sytuacjach, w celu pogłębienia konsultacji, może skierować na dodatkowe badania specjalistyczne, np. do okulisty, neurologa, psychologa transportu. Ważne jest, aby zwrócić szczególną uwagę na kody ograniczeń wpisane w orzeczeniu. Kody te decydują bowiem, jakie urządzenia adaptacyjne powinny znaleźć się w pojeździe.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2014 poz. 949) w §4 ust. 1 mówi, że „W ramach badania lekarskiego, uprawniony lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia osoby badanej w celu stwierdzania istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami…”

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011 nr 30 poz. 151 z późn. zm.) w art. 13 ust. 4 i 5 mówi, że prawo jazdy może zawierać wymagania i ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia kierowcy i z możliwości prowadzenia przez niego pojazdu. Wymagania lub ograniczenia mogą dotyczyć: korekty lub ochrony wzroku, korekty słuchu, protezy lub szyny ortopedycznej; możliwości ograniczonego korzystania z pojazdu; konieczności modyfikacji lub dostosowania pojazdu; dodatkowego oznakowania pojazdu.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami: Załącznik nr 1 (Dz. U. 2016 poz. 702) w Załączniku nr 1 określa wzór prawa jazdy. Liczbowe oznaczenia kodów i subkodów umieszczane są w kolumnie 12.

Badanie lekarskie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł, płatnej bezpośrednio lekarzowi wystawiającemu orzeczenie. Kwota ta obowiązuje wszystkich lekarzy w Polsce i reguluje ją odpowiedni przepis prawa.

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
close