CUM

Centrum usług motoryzacyjnych
dla osób niepełnosprawnych

instytutu transportu samochodowego
Kontakt

Telefony stacjonarne

22 43-85-335
22 43-85-460
22 43-85-327 CWoD


Telefony komórkowe

660 457 706


Adresy e-mail

cum@its.waw.pl
beata.stasiak@its.waw.pl
piotr.malawko@its.waw.pl (najem)
anna.gorska@its.waw.pl CWoD

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


WORD

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego to niezwykle ważne miejsca na drodze do uzyskania prawa jazdy. Ostatnie kilka lat pokazują, że zmiana przepisów przysparzała wielu problemów związanych z egzaminami na prawo jazdy.

Ustawa o kierujących pojazdami w rozdziale 9 opisuje sposób sprawdzania kwalifikacji i przeprowadzania egzaminu państwowego. Aspekty związane z egzaminowaniem kandydatów na kierowców doprecyzowane zostały w aktach wykonawczych do Ustawy: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. 2019 poz. 1206 z późn. zmianami).

Niepełnosprawny kandydat na kierowcę podlega takiemu samemu sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, jak pełnosprawny kandydat na kierowcę. Na egzaminie dokonuje się sprawdzenia nie tylko wiedzy w zakresie:

  • zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej,
  • zagrożeń związanych z ruchem drogowym,
  • obowiązków kierowcy, osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem i posiadacza pojazdu,
  • postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych,

ale również sprawdzenia umiejętności w zakresie zgodnego z przepisami, bezpiecznego, energooszczędnego, sprawnego i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu poruszania się pojazdem.

Zapraszamy egzaminatorów i ośrodki egzaminowania do współpracy i współtworzenia programów wspierania niepełnosprawnych kandydatów na kierowców.

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
close