CUM

Centrum usług motoryzacyjnych
dla osób niepełnosprawnych

instytutu transportu samochodowego
Kontakt

Telefony stacjonarne

22 43 85 335
22 43 85 460


Telefony komórkowe

660 457 706


Adres e-mail

cum@its.waw.pl

piotr.malawko@its.waw.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


WORD

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego to niezwykle ważne miejsca na drodze do uzyskania prawa jazdy. Ostatnie kilka lat pokazują, że zmiana przepisów przysparzała wielu problemów związanych z egzaminami na prawo jazdy.

Ustawa o kierujących pojazdami w rozdziale 9 opisuje sposób sprawdzania kwalifikacji i przeprowadzania egzaminu państwowego. Aspekty związane z egzaminowaniem kandydatów na kierowców doprecyzowane zostały w aktach wykonawczych do Ustawy: Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2012 poz. 995) oraz Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 marca 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 319) zmieniającym rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się  o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Niepełnosprawny kandydat na kierowcę podlega takiemu samemu sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, jak pełnosprawny kandydat na kierowcę. Na egzaminie dokonuje się sprawdzenia nie tylko wiedzy w zakresie:

  • zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej,
  • zagrożeń związanych z ruchem drogowym,
  • obowiązków kierowcy, osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem i posiadacza pojazdu,
  • postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych,

ale również sprawdzenia umiejętności w zakresie zgodnego z przepisami, bezpiecznego, energooszczędnego, sprawnego i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu poruszania się pojazdem.

Zapraszamy egzaminatorów i ośrodki egzaminowania do współpracy i współtworzenia programów wspierania niepełnosprawnych kandydatów na kierowców.

WYKAZ WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW RUCHU DROGOWEGO

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
close