CUM

Centrum usług motoryzacyjnych
dla osób niepełnosprawnych

instytutu transportu samochodowego
Kontakt

Telefony stacjonarne

22 43-85-335
22 43-85-460
22 43-85-327 CWoD


Telefony komórkowe

660 457 706


Adresy e-mail

cum@its.waw.pl
beata.stasiak@its.waw.pl
piotr.malawko@its.waw.pl (najem)
anna.gorska@its.waw.pl CWoD

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Projekty


2023 - Opracowanie rozwiązań dedykowanych pieszym poruszającym się przy użyciu kul ortopedycznych w kontekście badań potrzeb tej grupy uczestników ruchu drogowego odnośnie dostępności i funkcjonalności elementów wspomagających ich poruszanie się oraz poprawiających ich mobilność i bezpieczeństwo. Etap 2.

2022 - Opracowanie rozwiązań dedykowanych pieszym poruszającym się przy użyciu kul ortopedycznych w kontekście badań potrzeb tej grupy uczestników ruchu drogowego odnośnie dostępności i funkcjonalności elementów wspomagających ich poruszanie się oraz poprawiających ich mobilność i bezpieczeństwo. Etap 1.

2021/2023 - Centrum Wiedzy o Dostępności. Projekt realizowany będzie w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2020 - Analiza działania i rozwój systemu ASA (Automatyzacji Selekcji Adaptacji) za pomocą metody pomiaru zjawiska dyskomfortu wśród kierowców z niepełnosprawnościami.
2019/2020 - Opracowanie prototypu roweru elektrycznego dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt uzyskał dofinansowanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2019/2023 - Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (PFRON, UTK, ITS).
2019 - Kwalifikacje zawodowe: Organizowanie pomocy w zakresie mobilności w oparciu o zidentyfikowane potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Zlecenie IBE.
2018 - Stanowisko diagnostyczno-funkcjonalne dla kierowców z niepełnosprawnościami oraz badania urządzeń adaptacyjnych w oparciu o flotę pojazdów Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych ITS.
2018 - Ocena możliwości wykorzystania pojazdów autonomicznych do rozwoju mobilności osób niepełnosprawnych.
2017 - System kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie ich mobilności – diagnoza, propozycja zmian systemowych, wdrażanie przepisów Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych w zakresie mobilności osobistej w Polsce. 
2016 - Wspieranie mobilności osób niepełnosprawnych – działania w ramach Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych przy Instytucie Transportu Samochodowego.
2015 - Wspieranie mobilności osób niepełnosprawnych przez uruchomienie Centrum Usług Motoryzacyjnych.2013/2015 - Kompleksowy system wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych ruchowo w oparciu o Auto Mobility Center (AMC-2). Projekt został sfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu INNOTECH (ITS, WAT, IO, AMZ BIS Sp. z o.o.). 
2013/2016 - Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technologiczno-materiałowych w budowie pojazdów inwalidzkich". Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program Demonstrator+.  9MBL Poland Sp. z o. o. - LIDER Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich w Skawinie Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN Instytut Odlewnictwa Instytut Transportu Samochodowego).

 

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
close