CUM

Centrum usług motoryzacyjnych
dla osób niepełnosprawnych

instytutu transportu samochodowego
Kontakt

Telefony stacjonarne

22 43 85 335
22 43 85 460
22 43 85 327 CWoD


Telefony komórkowe

660 457 706


Adres e-mail

cum@its.waw.pl
piotr.malawko@its.waw.pl
anna.gorska@its.waw.pl CWoD

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Centrum Wiedzy o Dostępności

Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach 

Opis projektu:

Projekt pt. „Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Liderem projektu jest Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), partnerami zaś Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) i Instytut Transportu Samochodowego (ITS).

W ramach projektu powstanie Centrum Wiedzy o Dostępności (CWD) w ramach obszaru „Transport i mobilność” oraz przewidziana jest realizacja następujących zadań:

  • wsparcie organizacyjne w powołaniu i prowadzeniu działalności centrum wiedzy o dostępności,
  • podjęcie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni w celu wypracowania innowacyjnych produktów i standardów dla usług powszechnych w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego,
  • prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych dla podmiotów zewnętrznych w zakresie dostępności i projektowania uniwersalnego (WAT, ITS),
  • wsparcie uczelni w przygotowaniu do prowadzenia kształcenia oraz w realizacji działalności szkoleniowej w zakresie projektowania uniwersalnego, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia wiodących ekspertów z uczelni polskich i zagranicznych (WAT, UKSW),
  • upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego,
  • podnoszenie kompetencji kadry uczelni w zakresie zasad projektowania uniwersalnego (WAT, UKSW).

 Okres realizacji projektu: 01.10.2021 – 30.09.2023

Wartość projektu:

Na realizacje projektu w obszarze „Transport i mobilność” przeznaczono ze środków europejskich i środków dotacji celowej kwotę 5.319.184,20 zł. Wkład własny w kwocie 167.750,00 pochodzi ze środków publicznych konsorcjantów (WAT, UKSW, ITS).

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
close