CUM

Centrum usług motoryzacyjnych
dla osób niepełnosprawnych

instytutu transportu samochodowego
Kontakt

Telefony stacjonarne

22 43-85-335
22 43-85-460
22 43-85-327 CWoD


Telefony komórkowe

660 457 706


Adresy e-mail

cum@its.waw.pl
beata.stasiak@its.waw.pl
piotr.malawko@its.waw.pl (najem)
anna.gorska@its.waw.pl CWoD

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


CENTRUM WIEDZY O DOSTĘPNOŚCI

Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach 

Opis projektu:

Projekt pt. „Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Liderem projektu jest Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), partnerami zaś Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) i Instytut Transportu Samochodowego (ITS).

W ramach projektu powstanie Centrum Wiedzy o Dostępności (CWD) w ramach obszaru „Transport i mobilność” oraz przewidziana jest realizacja następujących zadań:

  • wsparcie organizacyjne w powołaniu i prowadzeniu działalności centrum wiedzy o dostępności,
  • podjęcie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni w celu wypracowania innowacyjnych produktów i standardów dla usług powszechnych w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego,
  • prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych dla podmiotów zewnętrznych w zakresie dostępności i projektowania uniwersalnego (WAT, ITS),
  • wsparcie uczelni w przygotowaniu do prowadzenia kształcenia oraz w realizacji działalności szkoleniowej w zakresie projektowania uniwersalnego, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia wiodących ekspertów z uczelni polskich i zagranicznych (WAT, UKSW),
  • upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego,
  • podnoszenie kompetencji kadry uczelni w zakresie zasad projektowania uniwersalnego (WAT, UKSW).

 Okres realizacji projektu: 01.10.2021 – 30.09.2023

Wartość projektu:

Na realizacje projektu w obszarze „Transport i mobilność” przeznaczono ze środków europejskich i środków dotacji celowej kwotę 5.319.184,20 zł. Wkład własny w kwocie 167.750,00 pochodzi ze środków publicznych konsorcjantów (WAT, UKSW, ITS).

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
close