CUM

Centrum usług motoryzacyjnych
dla osób niepełnosprawnych

instytutu transportu samochodowego
Kontakt

Telefony stacjonarne

22 43 85 335
22 43 85 460
22 43 85 327 CWoD


Telefony komórkowe

660 457 706


Adres e-mail

cum@its.waw.pl
piotr.malawko@its.waw.pl
anna.gorska@its.waw.pl CWoD

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


INŻYNIERIA TRANSPORTU

Piotr Malawko
METODA DOBORU I WERYFIKACJI URZĄDZEŃ ADAPTACYJNYCH
Streszczenie: Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie badań przeprowadzonychw ramach pracy statutowej odnoszących się do dwóch metod doboru i weryfikacji urządzeń adaptacyjnych w pojazdach osób z niepełnosprawnościami. Pierwsza metoda dotyczy automatycznego doboru urządzeń adaptacyjnych, natomiast za pomocą drugiej przeprowadza się pomiary dyskomfortu i weryfikuje zastosowane oprzyrządowanie pod względem ich cech funkcjonalnych. Prace badawcze podzielono na kilka etapów. W pierwszej kolejności w oparciu o metodę automatycznego doboru z wykorzystaniem ‘Systemu-ASA’ wyselekcjonowano odpowiedni do rodzaju dysfunkcji właściwy asortyment urządzenia adaptacyjnego. Następnie zweryfikowano urządzenie adaptacyjne za pomocą metody wykrywania dyskomfortu poprzez pomiar subiektywnych cech funkcjonalnych. W trzecim etapie poddano analizie zebrane wyniki, na ich podstanie przeprowadzono wnioskowanie o poprawności doboru urządzeń dla poszczególnych kierowców. W ramach niniejszej pracy przeprowadzono także analizę literatury krajowej i zagranicznej oraz badań ankietowych satysfakcji z wytypowanych urządzeń adaptacyjnych.
Bibliografia
[1] Bhaskaran E., Design and Fabrication of Hybrid Vehicle for Disabled Persons, Applied Mechanics and Materials Volume 786, p. 292-299, Kapellweg 2015. 
[2] Borucka A., Analiza polskiego transportu samochodowego, Systemy Logistyczne Wojsk 39, s. 13-23, Warszawa 2013.
[3] Dahlke G., Kamczyc J., Rakowski R., Diagnostyka i ocena ergonomiczności kabin samochodów osobowych, Logistyka 4/2014, s. 1228-1238, Poznań 2014.
[4] Konarska M., Ergonomia to wygoda i zdrowie, Bezpieczeństwo Pracy: naukai praktyka nr 5 (464), s. 26-31, Warszawa 2010.
[5] Kost G., Reclik D., Banaś W., System akwizycji danych z kokpitu samochodu osobowego do zastosowania w symulatorze do nauki jazdy osób niepełnosprawnych, Pomiary, Automatyka, Robotyka nr 16/2, s. 481-488, Warszawa 2012.
[6] Malawko P., Stasiak-Cieślak B., Badanie dyskomfortu przy obsłudze urządzeń adaptacyjnych podczas prowadzenia pojazdów przez kierowców z niepełnosprawnościami, Kwartalnik BRD 1/2, s. 27-30, Warszawa 2020.
[7] Malawko P., Szczepański T., Świderski A., Wpływ parametrów urządzeń adaptacji na prowadzenie pojazdu, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport, Zeszyt nr 121, s. 233-243, Warszawa 2018.
[8] Rymarz J., Stokłosa J., Niewczas A., Wybrane problemy efektywności funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, Logistyka nr 3, s. 5542-5548, Poznań 2014.
[9] Stasiak-Cieślak B., Procedura doboru urządzeń adaptacyjnych wspomagających prowadzenie samochodu przez kierowcę z niepełnosprawnością, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport, Zeszyt nr 121, s. 363-372, Warszawa 2018.
[10] Stasiak-Cieślak B., The method of selecting adaptive devices in a vehicle for theneeds of people with disabilities, Doctoral dissertation, Division of Informationand Mechatronic Systems in Transport, Warszawa 2020.
[11] Stasiak-Cieślak B., Grabarek I., System ekspercki służący do doboru urządzeń adaptacyjnych dla kierowców z niepełnosprawnościami, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport, Zeszyt nr 124, s. 161-170, Warszawa 2019.
[12] Suliano S. B., Ahmad S. A., As’arry A., Aziz F. A., Aziz A. R. A., Shokshk A. A., Limbs Disabled Needs for an Ergonomics Assistive Technologies and Car Modification, In: Awang M., Emamian S., Yusof F. (eds) Advances in Material Sciences and Engineering. Lecture Notes in Mechanical Engineering, p. 67-73,Springer, Singapur 2020. 
[13] Świderski A., Czarnecki M., Gontarczyk M., Zelkowski J., Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, Gospodarka materiałowa i logistyka nr 5 (CD), s. 679-696, Warszawa 2016.
[14] Wójcicka A., Systemy eksperckie – praktyczne zastosowania w medycynie, Konspekt 1 (54), s. 61, Kraków 2015.
[15] Zoleński W., Matusek M., Narzędzia wspomagające tworzenie systemów eksperckich, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie z. 15, s. 313–334, Gliwice 2003.
[16] Zoleński W., Koncepcja systemu eksperckiego wspomagającego pozyskiwanie wiedzy, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzaniez. 70, s. 517–532, Gliwice 2014.
Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
close