CUM

Centrum usług motoryzacyjnych
dla osób niepełnosprawnych

instytutu transportu samochodowego
Kontakt

Telefony stacjonarne

22 43-85-335
22 43-85-460
22 43-85-327 CWoD


Telefony komórkowe

660 457 706


Adresy e-mail

cum@its.waw.pl
beata.stasiak@its.waw.pl
piotr.malawko@its.waw.pl (najem)
anna.gorska@its.waw.pl CWoD

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


INŻYNIERIA TRANSPORTU

Piotr Malawko
METODA DOBORU I WERYFIKACJI URZĄDZEŃ ADAPTACYJNYCH
Streszczenie: Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie badań przeprowadzonychw ramach pracy statutowej odnoszących się do dwóch metod doboru i weryfikacji urządzeń adaptacyjnych w pojazdach osób z niepełnosprawnościami. Pierwsza metoda dotyczy automatycznego doboru urządzeń adaptacyjnych, natomiast za pomocą drugiej przeprowadza się pomiary dyskomfortu i weryfikuje zastosowane oprzyrządowanie pod względem ich cech funkcjonalnych. Prace badawcze podzielono na kilka etapów. W pierwszej kolejności w oparciu o metodę automatycznego doboru z wykorzystaniem ‘Systemu-ASA’ wyselekcjonowano odpowiedni do rodzaju dysfunkcji właściwy asortyment urządzenia adaptacyjnego. Następnie zweryfikowano urządzenie adaptacyjne za pomocą metody wykrywania dyskomfortu poprzez pomiar subiektywnych cech funkcjonalnych. W trzecim etapie poddano analizie zebrane wyniki, na ich podstanie przeprowadzono wnioskowanie o poprawności doboru urządzeń dla poszczególnych kierowców. W ramach niniejszej pracy przeprowadzono także analizę literatury krajowej i zagranicznej oraz badań ankietowych satysfakcji z wytypowanych urządzeń adaptacyjnych.
Bibliografia
[1] Bhaskaran E., Design and Fabrication of Hybrid Vehicle for Disabled Persons, Applied Mechanics and Materials Volume 786, p. 292-299, Kapellweg 2015. 
[2] Borucka A., Analiza polskiego transportu samochodowego, Systemy Logistyczne Wojsk 39, s. 13-23, Warszawa 2013.
[3] Dahlke G., Kamczyc J., Rakowski R., Diagnostyka i ocena ergonomiczności kabin samochodów osobowych, Logistyka 4/2014, s. 1228-1238, Poznań 2014.
[4] Konarska M., Ergonomia to wygoda i zdrowie, Bezpieczeństwo Pracy: naukai praktyka nr 5 (464), s. 26-31, Warszawa 2010.
[5] Kost G., Reclik D., Banaś W., System akwizycji danych z kokpitu samochodu osobowego do zastosowania w symulatorze do nauki jazdy osób niepełnosprawnych, Pomiary, Automatyka, Robotyka nr 16/2, s. 481-488, Warszawa 2012.
[6] Malawko P., Stasiak-Cieślak B., Badanie dyskomfortu przy obsłudze urządzeń adaptacyjnych podczas prowadzenia pojazdów przez kierowców z niepełnosprawnościami, Kwartalnik BRD 1/2, s. 27-30, Warszawa 2020.
[7] Malawko P., Szczepański T., Świderski A., Wpływ parametrów urządzeń adaptacji na prowadzenie pojazdu, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport, Zeszyt nr 121, s. 233-243, Warszawa 2018.
[8] Rymarz J., Stokłosa J., Niewczas A., Wybrane problemy efektywności funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, Logistyka nr 3, s. 5542-5548, Poznań 2014.
[9] Stasiak-Cieślak B., Procedura doboru urządzeń adaptacyjnych wspomagających prowadzenie samochodu przez kierowcę z niepełnosprawnością, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport, Zeszyt nr 121, s. 363-372, Warszawa 2018.
[10] Stasiak-Cieślak B., The method of selecting adaptive devices in a vehicle for theneeds of people with disabilities, Doctoral dissertation, Division of Informationand Mechatronic Systems in Transport, Warszawa 2020.
[11] Stasiak-Cieślak B., Grabarek I., System ekspercki służący do doboru urządzeń adaptacyjnych dla kierowców z niepełnosprawnościami, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport, Zeszyt nr 124, s. 161-170, Warszawa 2019.
[12] Suliano S. B., Ahmad S. A., As’arry A., Aziz F. A., Aziz A. R. A., Shokshk A. A., Limbs Disabled Needs for an Ergonomics Assistive Technologies and Car Modification, In: Awang M., Emamian S., Yusof F. (eds) Advances in Material Sciences and Engineering. Lecture Notes in Mechanical Engineering, p. 67-73,Springer, Singapur 2020. 
[13] Świderski A., Czarnecki M., Gontarczyk M., Zelkowski J., Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, Gospodarka materiałowa i logistyka nr 5 (CD), s. 679-696, Warszawa 2016.
[14] Wójcicka A., Systemy eksperckie – praktyczne zastosowania w medycynie, Konspekt 1 (54), s. 61, Kraków 2015.
[15] Zoleński W., Matusek M., Narzędzia wspomagające tworzenie systemów eksperckich, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie z. 15, s. 313–334, Gliwice 2003.
[16] Zoleński W., Koncepcja systemu eksperckiego wspomagającego pozyskiwanie wiedzy, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzaniez. 70, s. 517–532, Gliwice 2014.
Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
close