CUM
Centrum usług motoryzacyjnych
dla osób niepełnosprawnych
instytutu transportu samochodowego
Kontakt

Telefony stacjonarne

22 43 85 335
22 43 85 460


Telefony komórkowe

660 457 706


Adres e-mail
cum@its.waw.pl

beata.stasiak@its.waw.pl

piotr.malawko@its.waw.pl


Druk senacki 805 - proces legislacyjny

projekt

U S T A W A

z dnia o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Art. 1. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 i 2418 oraz z 2018 r. poz. 138 i 650) w art. 56 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7. Osoba niepełnosprawna jest uprawniona do uzyskania dofinansowania na nabycie lub przystosowanie pojazdu silnikowego stanowiącego jej własność do rodzaju jej schorzenia oraz dla celu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 pkt 1. Dofinansowanie następuje ze środków, o których mowa w ust. 6, w wysokości do 75% kosztów nabycia lub przystosowania pojazdu silnikowego.

8. Minister Infrastruktury określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki oraz tryb i wymogi formalne przyznawania dofinansowania, o którym mowa w ust. 7, biorąc pod uwagę konieczność ujednolicenia składanych wniosków oraz okoliczność, aby opłata ta nie przekroczyła 75% kosztów nabycia lub przystosowania pojazdu silnikowego.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

SENAT LEGISLACJA


Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
close