CUM

Centrum usług motoryzacyjnych
dla osób niepełnosprawnych

instytutu transportu samochodowego
Kontakt

Telefony stacjonarne

22 43 85 335
22 43 85 460
22 43 85 327 CWoD


Telefony komórkowe

660 457 706


Adres e-mail

cum@its.waw.pl
piotr.malawko@its.waw.pl
anna.gorska@its.waw.pl CWoD

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


WORD

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego to niezwykle ważne miejsca na drodze do uzyskania prawa jazdy. Ostatnie kilka lat pokazują, że zmiana przepisów przysparzała wielu problemów związanych z egzaminami na prawo jazdy.

Ustawa o kierujących pojazdami w rozdziale 9 opisuje sposób sprawdzania kwalifikacji i przeprowadzania egzaminu państwowego. Aspekty związane z egzaminowaniem kandydatów na kierowców doprecyzowane zostały w aktach wykonawczych do Ustawy: Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2012 poz. 995) oraz Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 marca 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 319) zmieniającym rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się  o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Niepełnosprawny kandydat na kierowcę podlega takiemu samemu sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, jak pełnosprawny kandydat na kierowcę. Na egzaminie dokonuje się sprawdzenia nie tylko wiedzy w zakresie:

  • zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej,
  • zagrożeń związanych z ruchem drogowym,
  • obowiązków kierowcy, osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem i posiadacza pojazdu,
  • postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych,

ale również sprawdzenia umiejętności w zakresie zgodnego z przepisami, bezpiecznego, energooszczędnego, sprawnego i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu poruszania się pojazdem.

Zapraszamy egzaminatorów i ośrodki egzaminowania do współpracy i współtworzenia programów wspierania niepełnosprawnych kandydatów na kierowców.

WYKAZ WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW RUCHU DROGOWEGO

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
close