CUM

Centrum usług motoryzacyjnych
dla osób niepełnosprawnych

instytutu transportu samochodowego
Kontakt

Telefony stacjonarne

22 43 85 335
22 43 85 460
22 43 85 327 CWoD


Telefony komórkowe

660 457 706


Adres e-mail

cum@its.waw.pl
piotr.malawko@its.waw.pl
anna.gorska@its.waw.pl CWoD

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Projekty


2021/2023 - Centrum Wiedzy o Dostępności. Projekt realizowany będzie w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2020 - Analiza działania i rozwój systemu ASA (Automatyzacji Selekcji Adaptacji) za pomocą metody pomiaru zjawiska dyskomfortu wśród kierowców z niepełnosprawnościami.
2019/2020 - Opracowanie prototypu roweru elektrycznego dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt uzyskał dofinansowanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2019/2023 - Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (PFRON, UTK, ITS).
2019 - Kwalifikacje zawodowe: Organizowanie pomocy w zakresie mobilności w oparciu o zidentyfikowane potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Zlecenie IBE.
2018 - Stanowisko diagnostyczno-funkcjonalne dla kierowców z niepełnosprawnościami oraz badania urządzeń adaptacyjnych w oparciu o flotę pojazdów Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych ITS.
2018 - Ocena możliwości wykorzystania pojazdów autonomicznych do rozwoju mobilności osób niepełnosprawnych.
2017 - System kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie ich mobilności – diagnoza, propozycja zmian systemowych, wdrażanie przepisów Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych w zakresie mobilności osobistej w Polsce. 
2016 - Wspieranie mobilności osób niepełnosprawnych – działania w ramach Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych przy Instytucie Transportu Samochodowego.
2015 - Wspieranie mobilności osób niepełnosprawnych przez uruchomienie Centrum Usług Motoryzacyjnych.2013/2015 - Kompleksowy system wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych ruchowo w oparciu o Auto Mobility Center (AMC-2). Projekt został sfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu INNOTECH (ITS, WAT, IO, AMZ BIS Sp. z o.o.). 
2013/2016 - Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technologiczno-materiałowych w budowie pojazdów inwalidzkich". Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program Demonstrator+.  9MBL Poland Sp. z o. o. - LIDER Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich w Skawinie Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN Instytut Odlewnictwa Instytut Transportu Samochodowego).

 

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
close