CUM

Centrum usług motoryzacyjnych
dla osób niepełnosprawnych

instytutu transportu samochodowego
Kontakt

Telefony stacjonarne

22 43 85 335
22 43 85 460
22 43 85 327 CWoD


Telefony komórkowe

660 457 706


Adres e-mail

cum@its.waw.pl
piotr.malawko@its.waw.pl
anna.gorska@its.waw.pl CWoD

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Badania lekarskie

Współpracujemy z lekarzem orzecznikiem w zakresie badań kandydatów na kierowców i kierowców. Lekarz, po przeprowadzeniu badania, wyda orzeczenie lekarskie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. W wyjątkowych sytuacjach, w celu pogłębienia konsultacji, może skierować na dodatkowe badania specjalistyczne, np. do okulisty, neurologa, psychologa transportu. Ważne jest, aby zwrócić szczególną uwagę na kody ograniczeń wpisane w orzeczeniu. Kody te decydują bowiem, jakie urządzenia adaptacyjne powinny znaleźć się w pojeździe.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2014 poz. 949) w §4 ust. 1 mówi, że „W ramach badania lekarskiego, uprawniony lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia osoby badanej w celu stwierdzania istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami…”

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011 nr 30 poz. 151 z późn. zm.) w art. 13 ust. 4 i 5 mówi, że prawo jazdy może zawierać wymagania i ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia kierowcy i z możliwości prowadzenia przez niego pojazdu. Wymagania lub ograniczenia mogą dotyczyć: korekty lub ochrony wzroku, korekty słuchu, protezy lub szyny ortopedycznej; możliwości ograniczonego korzystania z pojazdu; konieczności modyfikacji lub dostosowania pojazdu; dodatkowego oznakowania pojazdu.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami: Załącznik nr 1 (Dz. U. 2016 poz. 702) w Załączniku nr 1 określa wzór prawa jazdy. Liczbowe oznaczenia kodów i subkodów umieszczane są w kolumnie 12.

Badanie lekarskie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł, płatnej bezpośrednio lekarzowi wystawiającemu orzeczenie. Kwota ta obowiązuje wszystkich lekarzy w Polsce i reguluje ją odpowiedni przepis prawa.

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
close