CUM

Centrum usług motoryzacyjnych
dla osób niepełnosprawnych

instytutu transportu samochodowego
Kontakt

Telefony stacjonarne

22 43-85-335
22 43-85-460
22 43-85-327 CWoD


Telefony komórkowe

660 457 706


Adresy e-mail

cum@its.waw.pl
beata.stasiak@its.waw.pl
piotr.malawko@its.waw.pl (najem)
anna.gorska@its.waw.pl CWoD

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Przywileje kierowców niepełnosprawnych i ich wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Najważniejszymi przywilejami dla kierowców niepełnosprawnych, uregulowanymi prawnie, są: przywilej niestosowania się do wybranych znaków w ruchu drogowym oraz tzw. karta parkingowa. Warto też wspomnieć, że na terenie Warszawy funkcjonuje również karta N+, pozwalająca na bezpłatne parkowanie w strefach płatnego parkowania.

Zgodnie art. 8 z ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.): „Osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju (…)”. Rodzaj tych znaków określa Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.): „§33 ust. 2. Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39.”. Objaśnienia: B-1 – „zakaz ruchu w obu kierunkach”, B-3 – „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a – „zakaz wjazdu autobusów”,  B-4 – „zakaz wjazdu motocykli”, B-10 – „zakaz wjazdu motorowerów”, B-35 – „zakaz postoju”, B-37 – „zakaz postoju w dni nieparzyste”,  B-38 – „zakaz postoju w dni parzyste”, B-39 – „strefa ograniczonego postoju”.

Wydawanie karty parkingowej reguluje art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 870).

Przywileje, mają olbrzymi wpływ na lepsze funkcjonowanie w ruchu drogowym. Miejsca postojowe pozwalają na bezpieczne wsiadanie i wysiadanie z pojazdu np. osobom na wózkach, czy chodzącym o kulach. Obszar do tego przygotowany, zabezpiecza nie tylko kierowcę niepełnosprawnego, ale również pasażera. Oznakowane miejsce ma być sygnałem dla innych użytkowników dróg, że potencjalnie zaparkowany pojazd jest własnością osoby z dysfunkcjami, należy wtedy być szczególnie ostrożnym mijając tego typu obszary.

Beata Stasiak


Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
close