CUM
Centrum usług motoryzacyjnych
dla osób niepełnosprawnych
instytutu transportu samochodowego
Kontakt

Telefony stacjonarne

22 43 85 335
22 43 85 460


Telefony komórkowe

660 457 706


Adres e-mail
cum@its.waw.pl

beata.stasiak@its.waw.pl

piotr.malawko@its.waw.pl


Druk sejmowy 2090 - proces legislacyjny

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami stanowi w art. 3 ust. 3 że: „Osoba niepełnosprawna pod względem fizycznym może być kierującym, jeżeli uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.”. Jednakże rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców praktycznie przesądza, że osoby niesłyszące lub osoby z poważnym ubytkiem słuchu są pozbawione (decyzją Ministra) możliwości ubiegania się o prawo jazdy kategorii C1 i C.

Konsekwencją uchwalenia projektowanej ustawy będzie konieczność zmiany wspomnianego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców poprzez wyeliminowanie zawartego obecnie w tym rozporządzeniu faktycznego zakazu ubiegania się o prawo jazdy kategorii C1 i C przez osoby z całkowitym lub częściowym ubytkiem słuchu. 

Zmianie będzie musiało ulec także Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach – w zakresie w jakim przewiduje obecność podczas egzaminu tłumacza języka migowego lub systemu językowo-migowego. 

Informacja ze strony Sejm RP

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
close

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /include/visit.php on line 4