CUM
Centrum usług motoryzacyjnych
dla osób niepełnosprawnych
instytutu transportu samochodowego
Kontakt

Telefony stacjonarne

22 43 85 335
22 43 85 460


Telefony komórkowe

660 457 706


Adres e-mail
cum@its.waw.pl

beata.stasiak@its.waw.pl

piotr.malawko@its.waw.pl


Druk sejmowy 1714 - proces legislacyjny

Projekt dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 czerwca 2016 r. (sygn. akt K 37/13) stwierdzającego, niezgodność przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami z Konstytucją RP i Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Jego sentencja została ogłoszona 16 sierpnia 2016 r. w Dz. U. poz. 1241, a pełna treść wraz z uzasadnieniem w OTK ZU A, poz. 28.

Obecnie, zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób, opłatę zmniejsza się o 50%. Celem projektu jest wprowadzenie do ustawy całkowitego zniesienia opłaty w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób.

Projektowane rozwiązanie będzie polegać na dokonaniu zmian w  ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami polegających na: wprowadzeniu zapisu, na podstawie którego zwalniane będą z wnoszenia opłaty za część praktyczną egzaminu państwowego osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywać będzie się pojazdem, o którym mowa w art. 54 ust. 5 pkt 1.

Informacje ze strony Sejm RP.

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
close

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /include/visit.php on line 4